Nieuws

Overzicht laatste 10 nieuwsberichten

Raad Houten neemt afscheid van wethouder Nicole Teeuwen

Op 21 januari heeft de Raad van Houten afscheid genomen van PvdA-wethouder Nicole Teeuwen. Na vier jaar raadswerk en acht jaar succesvol wethouderschap begint ze op 3 februari als directeur van de PPO in Rotterdam. Tijdens haar laatste raadsvergadering kreeg Nicole veel loftuitingen toegezwaaid, waaronder van burgemeester Wouter de Jong. Fractievoorzitter Willy Wagenmans zette de verdiensten van Nicole nog eens op een rij...

Gepubliceerd 22 januari 2014

Lees meer...

Arnold Biesheuvel lijsttrekker

Arnold Biesheuvel is de lijsttrekker van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Arnold is actief in de ontwikkeling van zorgvastgoed. Zo was hij onder meer betrokken bij de bouw van De Loericker Stee in Houten . Hij is al jaren actief lid binnen de Houtense PvdA en in het verleden al eens lijsttrekker en raadslid in Houten geweest.

Gepubliceerd 18 december 2013

Lees meer...

NIEUWE BAAN NICOLE TEEUWEN

Nicole Teeuwen, die voor de PvdA Houten sinds 9 mei 2006 wethouder is, verruilt op 1 februari 2014 haar betrekking als wethouder voor de functie van directeur van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in Rotterdam.

Gepubliceerd 03 december 2013

Lees meer...

Arnold Biesheuvel volgt Nicole Teeuwen op als lijsttrekker

Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst PvdA Houten

De ledenvergadering van PvdA Houten heeft op 31 oktober jl. het verkiezingsprogramma ‘De PvdA verbindt Houten’ en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vastgesteld.

Gepubliceerd 03 december 2013

Lees meer...

Snel succes: nieuw besluit over ontsluiting A12.

Naar verluidt heeft de provincie alsnog besloten om de ontsluiting van Houten op de A12 in oostelijke richting [...] langs de parallelweg van de A12 af te wikkelen.  Actie van de bewoners van de N410 en een gezamenlijke motie van de gemeenteraden van Bunnik en Houten lijkt de provincie te hebben overtuigd en...

Gepubliceerd 25 november 2013

Lees meer...

Politiek café met CDA Houten

Pensioendiscussie

Tweede Kamerleden Roos Vermeij (PvdA) en Pieter Omtzigt (CDA) geven hun visie op de toekomst van onze pensioenvoorziening onder het motto "Ons pensioen in 2040".

Pensioen is vooral óns pensioen, maar ...

Gepubliceerd 23 november 2013

Lees meer...

Begroting 2014

De laatste begroting van deze raad representeert de turbulente tijd waarin wij op dit moment leven. Wij vinden dat je juist in tijden van bezuiniging en krapte ambitieus moet blijven, zeker op de sociale agenda. Als PvdA bewaken we ook onze waarden [...] waarbij we steeds uitgaan van ieders eigen verantwoorde­lijkheid én het bieden van zorg voor degenen die zorg nodig hebben. [...] waar een overheid bij hoort die mensen uit alle geledingen verbindt, omdat iedereen eraan mee betaalt en iedereen ervan geniet.

Gepubliceerd 14 november 2013

Lees meer...

De jeugdzorg dichtbij en bereikbaar, het kan!

Houten, 18 oktober 2013 - Afgelopen week heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Ook Houten krijgt hierdoor in 2015 de verantwoorde­lijkheid over de jeugdzorg. Dit is een grote stap vooruit omdat de hulp aan gezinnen nu dichtbij georganiseerd wordt. Hierdoor krijgen kinderen sneller de juiste hulp, ouders worden beter betrokken en hulpverleners meer vertrouwen.

Gepubliceerd 27 oktober 2013

Lees meer...

TOLERANTIE IS GEVEN EN NEMEN

CASA komt naar Houten en dat is goed nieuws.  CASA is een landelijke organisatie die hulp verleent op het gebied van anticonceptie, seksualiteit en -inderdaad- abortus. Het zal niet veel mensen in Houten ontgaan zijn

Gepubliceerd 22 juli 2013

Lees meer...

Nogmaals de perspectiefnota

In een van de laatste vergaderingen van de Gemeenteraad voor de zomervakantie wordt o.a. de Perspectiefnota behandeld. Die nota slaat de piketpalen voor de begroting van het volgend jaar. Tijdens de Raadsvergaderingen van 18 en 20 juni werd deze nota behandeld. Omdat het een vooruitblik is en er fundamentele keuzes worden gemaakt, heeft elke fractie ook de gelegenheid om haar speerpunten duidelijk te maken.

Net als de vorige drie jaar bevatte deze nota weer zoekrichtingen voor bezuinigingen.

Gepubliceerd 26 juni 2013

Lees meer...