Fred blogt

gezond met pensioen, een luxe?

CBS statistieken
CBS statistieken

Bovenstaande figuren geven voor mannen (linker figuur) en vrouwen (rechter figuur) de verschillen weer tussen de levensverwachting voor lager en hoger opgeleiden. Ook kun je aflezen hoeveel jaren gemiddeld met gezondheidsproblemen (rood) en zonder gezondheidsproblemen (blauw) worden doorgebracht.

Dat het verschil in levensverwachting tussen hoger en lager opgeleiden voor mannen zo'n 7 jaar en voor vrouwen zo'n 5 jaar is, zal voor menigeen geen verrasssing zijn. Maar dat het aantal jaren dat men in gezondheid doorbrengt (of dat althans zo ervaart) zo veel minder is voor lager opgeleiden (wel 20 jaar) is opzienbarend. Dit zet toch de discussie over pensioenleeftijd in een ander daglicht. Zware beroepen zijn al eerder genoemd als reden om de pensioenleeftijd te differentiëren. Maar niet alleen kunnen lager opgeleiden gemiddeld minder lang van hun pensioen genieten, dat genieten valt vanwege ervaren gezondheidsproblemen ook nog tegen. 

Wat betekenen die cijfers voor mij? Wel, niet alleen moeten we serieus de pensioenleeftijd differentiëren, ook moet misschien de premiehoogte worden aangepast aan de levensverwachting, lastig maar een onderzoek waard. Maar bovenal wordt duidelijk dat opleiding de meest differentiërende factor is voor de kansen die je krijgt op werk en vooral ook op een gezond en lang leven. Dat zet ook de plannen van het huidige kabinet in een kwaad daglicht, vrijwel geen aandacht voor onderwijs met als triest speerpunt de toegang tot het MBO voor 30-plussers onbetaalbaar en daardoor ontoegankelijk maken. Dat zet niet alleen degenen die de zorg nodig hebben in de kou, maar onthoudt ook velen de kans op een hogere opleiding en daardoor een gezonder en langer leven. 

Bron figuur: CBS (ervaren gezondheidsproblemen op basis van een steekproef)

Gepubliceerd op 07 november 2010