Hein schrijft

LONTJE

Mijn auto had een keer een haperingetje vertoond waar ik wat ongerust van werd. Het zat me niet lekker en de garage was dicht, dus keek ik op internet of daar bruikbare adviezen te vinden zouden zijn. Ik schrok me te pletter: ik bleek al jaren te rijden in een wrak, een bak vol ellende en ik moest wel een enorme stomkop zijn dat ik ooit zo'n auto gekocht had of nog kopen zou.

U begrijpt, ik zat op een internetforum waar iedereen zijn adviezen en meningen kon geven. Ja, er zaten ook wel ernstige en goedbedoelde antwoorden bij waar ik wat aan had, maar de scheldpartijen hadden de overhand. In elk geval vielen die het meest op. Onbegrijpelijk, over zoiets als een auto!

Keek je naar de vergelijkingstabellen van bijvoorbeeld de Consumentenbond, dan sloeg mijn type auto helemaal niet zo'n gek figuur, maar dat vonden die mensen dus niet. En in de krachtigste termen nog wel!

In de toon van de ontevreden autobezitters herkende ik die van veel internetfora: de tegenstanders zijn zó gebrand op hun gelijk dat ze er niet lang in fatsoenlijke bewoordingen over kunnen blijven schrijven. Het beledigen moet blijkbaar dienen als de afmaker wanneer de voorstanders het gelijk van de tegenstander betwisten, wat meestal niet lukt, want ook die voorstanders willen natuurlijk gelijk hebben.

Het komt er meestal op neer dat iedereen allerlei beweringen in de strijd werpt die ooit ergens op het net gezet zijn. En dan heb je nog geluk als erbij staat wie als deskundige wordt aangehaald, maar ach, aan de andere kant: wat maakt het ook uit of het een deskundige was, het staat immers op internet, dus het moet wel waar zijn.

En, o ja, herinner u de informatieavonden in Houten over het plaatsen van windturbines, zelfs als de deskundigen in levenden lijve aanwezig zijn dan zie je dat er voor elk standpunt wel medestanders te vinden zijn. Als leek schiet je daar dus geen fluit mee op, behalve als je alleen maar de medestanders van je eigen standpunt gelooft. Zo heb je toch altijd iemand nodig die een knoop kan doorhakken.

Vorige week las ik een pleidooi voor het invoeren van denken als leervak op school, liefst meteen al op de basisschool. Met het denken leer je ook twijfelen aan zogenaamde waarheden die je worden voorgeschoteld. Misschien zelfs ook wel aan je eigen idee van de waarheid. Iets voor korte lontjes?

Hein

[november 2010]

Gepubliceerd op 18 november 2010

Ga terug