Hein schrijft

februari 2005

SIMPEL

Wouter Bos was juist aan zijn eerste termijn begonnen toen ik de tv inschakelde en in het debat viel over de voorgenomen bestuurlijke maatregelen van het kabinet in zijn strijd tegen het terrorisme. Gaandeweg werd hij verscheidene keren geïnterrumpeerd met de vraag of

februari 2005

Lees meer...