Hein schrijft

oktober 2003

GEBREK

Al jaren hoor ik mensen juichen over de kwaliteit en de lage prijzen van de Aldi. Ik moet erbij zeggen dat het gejuich vaak opklinkt in de informele sfeer, op verjaardagen waar ik verkeer, en zo. Dat betekent ook bijna vanzelf dat het geen armlastigen zijn die dat roepen. Sterker nog: de weinigen ...

oktober 2003

Lees meer...