Hein schrijft

september 1999

WILLEN

In de NRC van 14 juli prijken de portretten van de ministers Pronk en Jorritsma prominent naast elkaar onder het kopje Grenzen aan privatisering. De redactie heeft de verschillen in opvatting over privatisering tussen de beide bewindslieden kernachtig samengevat in de koppen ...

september 1999

Lees meer...