Hein schrijft

mei 1999

GROEN

"Voorzitter,

Bij mijn onverwacht of liever: ontijdig aantreden in deze raad wil ik graag een paar woorden zeggen over mijn opvattingen over het raadslidmaatschap.

Die opvattingen horen bij mijn beeld van de verhouding tussen burger en overheid. Ik vind dat wel eens uit het oog verloren wordt dat de overheid ook bestaat uit burgers. De mensen die ...

mei 1999

Lees meer...