Hein schrijft

februari 1994

LEVENSGEVAAR

Brinkman vindt individualisme levensgevaarlijk, kopte 's maandags na het CDA-congres de Volkskrant. Vlak onder het artikel in kwestie het glunderende gezicht van Beatrix, die juist die dag 56 werd. Wat een beeldrijm!
Het congres had nog luid geapplaudisseerd ook, voor zijn ...

februari 1994

Lees meer...

UITNODIGING

Nog maar een week of wat en dan mogen we weer meehelpen aan het tot stand brengen van een nieuwe gemeenteraad. Mogen, let wel. Ik kan me nog herinneren dat je moest; de stemplicht. Dat kon niet verhinderen dat veel mensen de moeite niet namen. Zóveel, dat er niet eens meer ...

februari 1994

Lees meer...